Griekenland - De Griekse Gids
Twitter Griekse Gids    Youtube Griekse Gids    Instagram Griekse Gids    Facebook Griekse Gids    Pinterest Griekse Gids
 
   Griekenland weblog

Vogels spotten in Griekenland

Door: Anneke Kamerling

Overal in Griekenland zijn interessante vogelsoorten te zien. Het land is rijk aan uiteenlopende habitatten, waar verschillende vogels zich thuis voelen, zowel stamgasten en broedvogels als trekvogels en dwaalgasten. (Amateur-) ornithologen kunnen er hun hart ophalen!

De op één na langste kustlijn van Europa (13.676 km), ontelbare eilanden en rotsachtige eilandjes, indrukwekkende bergketens, meer dan 680 wetlands, bossen die meer dan 25% van het land bestrijken en grote uitgestrekte gebieden met struikgewas maken Griekenland tot een waar vogelparadijs. Ook zijn er nationale parken en speciale beschermde gebieden (NATURA 2000). Tot dusver zijn er 163 beschermde gebieden aangewezen, variërend van de ongerepte bossen in het Rodope gebergte tot de droge eilanden van de Egeïsche Zee en van de zoutmoerassen in de Evros delta tot de bergweiden van het Pindos gebergte.

Tot op heden zijn er 447 vogelsoorten geregistreerd in Griekenland. Meer dan de helft daarvan (55%) zijn stamgasten/broedvogels en maar liefst 117 van deze vogelsoorten zijn bedreigd. Onder hen de kroeskoppelikaan, witkopeend, zwarte gier, kleine torenvalk, EIeonora's valk en de Audouins meeuw.

Afhankelijk van het leefgebied kunt u in Griekenland onder meer de volgende vogels spotten:

De kleurrijke Europese scharrelaar
De kleurrijke Europese scharrelaar

In de kustgebieden en op de eilanden komen, naast vele andere vogelsoorten, de zeldzamere kuifaalscholver, Yelkouan pijlstormvogel, Audouins meeuw, kroeskoppelikaan en de roze pelikaan voor. De wetlands worden vooral bevolkt door watervogels en steltlopers. Het zijn te veel soorten om allemaal te benoemen. Enkele bijzondere zijn: de grote flamingo, dwerggans, kwak, zwarte ooievaar, poelsnip, witkopeend en dunbekwulp.

De hooggebergten, zoals bijvoorbeeld Olympos, Parnassos, en het Asterousia gebergte op Kreta zijn de thuisbasis van grote roofvogels. Hier kunt u o.a. de zeearend, bastaardarend, keizerarend, schreeuwarend, havikarend, steenarend, slangenarend, monniksgier, zwarte gier, lammergier en de vale gier treffen, maar ook op sommige eilanden kunt u enkelen van deze tegenkomen. In bos en struikgewas leven veel zangvogels en ook boomklevers, spechten, uilen en roofvogels. Enkele voorkomende zangvogels zijn: de Griekse spotvogel, nachtegaal, blauwe rotslijster, oostelijke Orpheus grasmus, distelvink (putter), kleine zwartkop en de roodborsttapuit. Uilen zijn er van groot tot klein; van Oehoe tot dwerguil met daartussen de dwergooruil, steenuil, ruigpootuil, ransuil, kerkuil, bosuil en de velduil.

Vlaktes met lage begroeiing trekken roofvogels aan, zoals bijvoorbeeld de steppekiekendief en de roodpootvalk. Daarnaast kunt u er o.a. de Aziatische steenpatrijs, Rüpppells grasmus, kwartelkoning, Europese scharrelaar, hop en bijeneter tegenkomen.

Natuurlijk zijn er nog veel meer vogels te zien in Griekenland dan die hierboven genoemd zijn. Zo kunt u een aantal bekenden tegenkomen, zoals: de merel, spreeuw, vink, zanglijster, roodborst, koekoek, winterkoninkje, kuifleeuwerik, veldleeuwerik, zwartkop, verschillende soorten spechten, boomkruiper, tapuit en anderen.

Ooievaars klaar voor de trek
Ooievaars klaar voor de trek

De beste tijd om vogels te spotten in Griekenland

Griekenland ligt op het kruispunt van drie continenten én op de route van trekvogels, die van Noord-Europa richting Afrika vliegen en weer terug.
De trek in het voorjaar piekt rond eind april-begin mei; de herfstmigratie in de eerste helft van september. Het voorjaar en het najaar zijn dus de beste tijd om vogels te spotten in Griekenland. De winter is echter ook interessant, omdat veel vogels in Griekenland overwinteren, vooral bij barre weersomstandigheden in Noord- en Oost-Europa. Bovendien is de kans om de dwerggans te zien te krijgen het grootst in november. In de zomer zijn er vooral veel jonge vogels te zien.


Lees ook deze populaire artikelen

Tip van Jorgos: Apiranthos op Naxos
Tip van Jorgos: Apiranthos op Naxos
Reisverhaal: Onontdekt eiland Astypalaia
Reisverhaal: Onontdekt eiland Astypalaia
Reisverhaal: Genieten op Karpathos
Reisverhaal: Genieten op Karpathos
Vogels spotten in Griekenland
Vogels spotten in Griekenland

© De Griekse Gids 2000-2021